…hát igen, a XXI. sz. nagy kérdése a természetgyógyászat. Úgy érzem, hogy betegek, orvosok számára egyaránt ingerszóvá lett az utóbbi időkben ez a téma. Talán máig vitatott a “természetgyógyászat” helye a mai magyar társadalomban, de még világszerte is. Leggyakrabban szélsőséges álláspontokat hallani a természetgyógyászatról, mert agyondicsérik, illetve leszólják. Ezt az őskáoszt, ami a természetgyógyászatot körülveszi, szeretné e sorok írója eloszlatni, s helyére tenni fogalmilag, értékrendileg egyaránt. Teszem mindezt azért, mert úgy érzem, a természetgyógyászatnak egyre komolyabb helye van a gyógyításban, kezelésben, nem beszélve a prevencióról, azaz megelőzésről. Ügyelve a pontos elfogultságtól mentes objektív megítélésre.
Fogalmilag a természetgyógyász holisztikus, az egész embert (TEST-LÉLEK-SZELLEM) szemlélő, komoly egészségügyi ismeretekkel és felkészültséggel rendelkező képzett személy, aki az egészséget természetes módszerekkel állítja helyre. Magyarországon a természetgyógyászat a hagyományos gyógyítást kiegészítő tevékenységet tölthet be. Magát a “természetgyógyász” nevet is csak orvos használhatná.
Előrebocsátom, hogy e cikkben a magam álláspontját írom le, ezt koránt sem biztos, hogy más természetgyógyászattal foglalkozók is így gondolják!
Először szóljunk a természetgyógyászat feladatáról. Erről azt gondolom, legfőképpen a megelőzés (prevenció) lehetne egy szóval. Ha viszont már fennáll a betegség (TESTET ÖLTÖTT) akkor mindenképpen az OK megtalálása a cél! Számomra teljesen világos, hogy csak okot lehet, vagy érdemes kezelni, tünetet nem! Maga a kezelés (KEZ-EL) mindenképpen gyengéd, ám hatékony kell, hogy legyen, amit kifejez a “harmónia” szavunk. ( TERMÉSZET-GYÓGYÁSZAT ).
A következő kérdés lehetne a hatékonyság. Hallottam már olyan hangokat, hogy a természetgyógyászat lassú, hiszen természetes módon több időt vesz igénybe a fizikai test helyreállítása, mint célzott antibiotikumos kezeléssel. Ez mindenképpen igaz, akkor, ha a terapeuta (természetgyógyászattal foglalkozó személy: természetgyógyász) nem találta meg az okot! Azt se felejtsük el, hogy a jó természetgyógyásznak rengeteg anyag, kúra áll a rendelkezésére (méhészeti termékek, gyógyvizek, vitaminok, méregtelenítő eszközök, stb.). Ezek helyes használatával csodák tehetők. Ráadásul mind egytől egyig mentesek a mellékhatásoktól, szövődményektől, természetes állaguk folytán.
Harmadsorban kitérek a beteg-gyógyító viszonyra. Ez egy hatalmas előnye a természetgyógyászatnak a hagyományos orvoslással szemben. A hagyományos orvoslásban a gyógyító folyamatból mára már a nevek is eltűntek. A sorszámok egyszerűbbek, könnyebben megjegyezhetők, stb. A betegség okának feltárása nélkül aligha beszélhetünk gyógyításról. Tapasztalatom szerint ez többnyire a lélekben, vagy életkörülményekben található. Ehhez szükséges minimum 10 perc osztatlan figyelem. Egyszóval: szoros, őszinte kontaktus természetgyógyász és a páciens közt. Ez egyfajta bizalom a páciens részéről a terapeuta felé! Ezek ismétlődőek és egyre bensőségesebbek. A természetgyógyászat képviselője megismeri pácienseit, stb.
Végül fontos a természetgyógyászat képviselőjének személyisége is! Ez talán a legkényesebb téma. Sokan kérdik tőlem, ez megtanulható, vagy születni kell rá? Magamba nézve mindkettő igaz és véleményem szerint szükséges is. Kell egyfajta emberszeretet, ami nélkül hiteltelen lenne az egész, nem működne. Képzés nélkül szintén nem lehet felvenni a versenyt rohanó világunkkal. Szükségeltetik alázat, ugyanis jó pár dolgot csak az avatottaktól lehet megtanulni. Azt tapasztaltam, hogy csakis kizárólag alázatos, szerény embernek hajlandóak segíteni, tanítani, aki mentes az omnipotenciától, azaz mindenhatóságtól. Természetesen véletlenek nincsenek. Itt arra gondolok, hogy természetgyógyászattal se kezd el foglalkozni véletlenül valaki. Szükségeltetik még belső indíttatás. Szerintem ezek hozzátartoznak a jó felkészültséghez, ami elengedhetetlen. Ezek híján, ha terapeuta kimerészkedik a “PIACRA” akkor megeszik élve!
Természetgyógyászat ide, természetgyógyászat oda, végső soron az ember csak magát tudja meggyógyítani. A terapeuta határozott segítsége akkor hatékony, ha a páciens felismeri az okot saját magában. Mihelyt ez megtörtént, a fizikai test is helyreáll! Igen sok testi tünet kizárólag a lélek fájdalmának megnyilvánulása a fizikai testben. Több éves megfigyelésem, hogy jó pár betegség nem az, aminek első látásra tűnik! Akit behatóbban érdekel ezen téma, szívesen biztosítok számára használható irodalmat.
Észlelhető egy tudatosságváltás manapság, ami egyre erőteljesebbé válik. Ezt nevezhetjük fejlődésnek is, aminek végső soron egy lépcsője a hagyományos orvoslás, következő a természetgyógyászat, s küszöbön áll egy óriási lépése az emberiségnek, amit csak próbálok megnevezni, ez pedig egy elme nélküli teljes szabadság, amit a betegség nélküliség fog jellemezni.
Ha sikerült valamelyest tisztábbá tennem a természetgyógyászat fogalmát, annak igazán örülök.

Kelemen István 2012. május 25.

U.i.: ki mondta, hogy az evolúció megállt az emberrel? Észre kell vennünk, hogy a fejlődés megállíthatatlanul halad, hiszen a lélek fejlődése határtalan. Amíg az evolúciónál főképpen a fizikai test fejlődését figyelhetjük meg, mely az emberrel elérte a tökéletességet, addig a fejlődés helye áttevődött a tudatba. Így fejlődünk tovább.